Обучение по ЗБУТ

Здравословни и безопасни условия на труд

Инструкции

За да преминете обучението е необходимо първо да се регистрирате в обучителната платформа. Кликнете на долния бутон и въведете Вашите данни - Име и фамилия на български език, Персонален № в ЛИДЛ, валиден имейл адрес и изберете Ваша парола за вход.

След попълването на данните и регистрацията, ще Ви бъде изпратено автоматично писмо на имейл адреса, който сте въвели. Имайте предвид, че за да влезете в системата трябва преди това да активирате Вашия профил, като кликнете на линка (връзката) в писмото което ще получите.

Желаем Ви успех!

Основание за обучението / Нормативна база

  • чл. 187, ал. 1, т. 4 от Наредба за устройството, безопасната експлоатация и технически надзор на съоръжения под налягане;
  • чл. 6, ал. 2 от Наредба № 16 за физиологичните норми и правила за РРТ;
  • чл.12, ал. 1 от Наредба № 4 за обучение на КУТ и ГУТ;
  • чл. 2, ал. 1; чл.6, ал.1, т.1,2,3,4 от Наредба РД -07 -2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждане на обучение и инструктажи на работниците и служителите по БЗР;
  • чл. 281, ал.1 и ал. 5 от Кодекса на труда;
  • чл. 4, ал.1, т. 2; чл. 26, ал. 1 и чл. 30 от ЗЗБУТ;
  • Наредба № 12 за осигуряване на ЗБУТ при работа с автомобили;
  • чл. 4, ал. 1, т.2 от Наредба № 12 за осигуряване на ЗБУТ при извършване на ТРР;
  • чл. 8 , ал. 1 от Наредба № 10 за осигуряване на ЗБУТ при работа с мотокари и ел. кари;
  • чл. 55, т. 3 от Наредба за безопасната експлоатация и технически надзор на повдигателните съоръжения;